Regulamin zlotu

 

Regulamin

69 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK

Mikołajki 20 – 26 sierpnia 2023 roku

 

Organizator Zlotu  
Na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

Mazury PTTK w Olsztynie ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn

Biuro Zlotu: zlot@mazurypttk.pl, tel.: 572 668 882,  89 527 51 44   

Noclegi: rezerwacja indywidualna, polecane miejsce zakwaterowania Ośrodek Wagabunda – www.wagabunda-mikolajki.pl tel. 503 300 141

 

Cele Zlotu

 • Integracja aktywu turystyki kolarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego.
 • Propagowanie walorów krajoznawczych województwa warmińsko – mazurskiego.
 • Promocja Mazurskiej Pętli Rowerowej.
 • Promocja aktywnych forma wypoczynku.

Informacje o Zlocie

Wszystkie aktualne informacje w szczególności program godzinowy, dodatkowe atrakcje oraz propozycja tras wycieczek  będą publikowane na stronie internetowej Zlotu  www.mazurypttk.pl/zlot

 

Zespół organizacyjny Zlotu:

Kamil Kopyść – komandor Zlotu – kom. 572 668 882, zlot@mazurypttk.pl

Robert Wróbel – koordynator tras Zlotu

Joanna Rzeszot – koordynatorka zgłoszeń na Zlot

Michał Bęczkowski – koordynator biura podczas Zlotu

 

Warunki uczestnictwa w Zlocie

 • W Zlocie mogą brać udział turyści kolarze zrzeszeni w PTTK oraz niezrzeszeni.
 • Młodzież w wieku do 18 lat może wziąć udział w Zlocie pod warunkiem opieki przez osobę pełnoletnią.
 • Warunkiem przyjęcia na listę uczestników jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz opublikowany na stronie internetowej Zlotu oraz opłacenie wpisowego.
 • Organizator proponuje trasy wycieczek rowerowych, uczestnicy Zlotu sami dokonują wyboru tras w poszczególnych dniach i mogą je indywidualnie modyfikować.
 • Trasy wycieczek rowerowych uczestnicy pokonują indywidualnie i na własną odpowiedzialność w szczególności z uwzględnieniem przepisów o ruchu drogowym oraz swoich predyspozycji fizycznych.
 • Organizator Zlotu nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia podczas Zlotu.
 • Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegów i pozostałych świadczeń indywidualnie.
 • Ośrodek rekomendowany do zakwaterowania i Biuro Zlotu: Wagabunda w Mikołajkach ul. Leśna 2, www.wagabunda-mikolajki.pl
 • Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną, zaleca się indywidualne wykupienie ubezpieczenia OC.

 

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zlotu – Formularz Zgłoszenia 
 • Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 10 lipca 2023 r.
 • Osoby dokonujące zgłoszenia deklarują zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 

Wpisowe

 • Wpisowe od uczestnika:

       – Honorowi Członkowie PTTK – bez opłaty

       – dzieci i młodzież do 18 roku życia – 80 zł

       – członkowie PTTK – 90 zł

       – pozostali uczestnicy – 120 zł

 • Wpisowe należy wpłacać po dokonaniu rejestracji na stronie Zlotu na numer konta: 73 1600 1462 1820 0315 3000 0006
  Mazury PTTK Sp. z o.o. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby której dotyczy wpłata, można dokonywać wpłaty za kilka osób podając w tytule zbiorczo ich imiona i nazwiska.
 • Wpisowe należy wpłacić w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 • W przypadku zdarzeń losowych i niemożliwości przybycia na Zlot, pod warunkiem przekazaniu takiej informacji dla biura Zlotu wpisowe może zostać zwrócone.
 • Dodatkowo płatna koszulka Zlotowa – koszt 60 zł. Prosimy o podanie informacji o rozmiarze w formularzu zgłoszeniowym, koszulki są damskie i męskie – informacja o rozmiarach koszulek
 • Dodatkowo płatne wycieczki fakultatywne wyłącznie dla uczestników Zlotu.
  Zgłoszenia na wycieczki do Biura Zlotu, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Świadczenia zawarte we wpisowym

 • mapa z propozycjami tras wycieczek Zlotowych,
 • pamiątkowa metalowa odznaka oraz numer startowy na rower,
 • pamiątkowe zdjęcie grupowe uczestników Zlotu,
 • ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł,
 • obsługę Biura Zlotu, możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji,
 • potwierdzenie punktów na KOT okolicznościową pieczątką,
 • potwierdzenie premii 30 pkt. za udział w zlocie (min. 3 dni).

Obowiązki uczestnika.

 • posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji PTTK (tylko osoby zgłaszające się jako członkowie PTTK),
 • posiadanie sprawnego roweru,
 • przestrzeganie zasad bhp,  Ppoż., oraz Karty Turysty,
 • przestrzeganie Regulaminu Zlotu oraz postanowień kierownictwa Zlotu,
 • posiadanie dobrego humoru i życzliwego nastawienia do wszystkich uczestników oraz do kierownictwa Zlotu :).

Postanowienia końcowe.

 • Organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót.
 • Niniejszy Regulamin Zlotu dostępny na stronie internetowej https://mazurypttk.pl/zlot/regulamin/ jest jedynym obowiązującym dokumentem.
 • Informacje o Zlocie będą sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej Zlotu – https://mazurypttk.pl/zlot/.
 • Wszelkie pytania prosimy o kierowanie do Biura Zlotu.

Do zobaczenia na Zlocie.

powrót
10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Translate »