Dzierżawa i Sprzedaż

Sprzedaż Hotel * PTTK w Stargardzie.

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż Hotelu PTTK Stargard.

 

Lokalizacja: ul. Kuśnierzy 5, Stargard, centrum Stare Miasto. 

Księga wieczysta: SZ1T/00023426/2

Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki numer 192 zabudowanej 3-kondygnacyjnym budynkiem hotelowym.

 

Cena minimalna sprzedaży.

2.323.500,00 zł + podatek VAT 23%

Słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych plus podatek VAT 23%.

Istnieje możliwość wizji lokalnej obiektu  po wcześniejszym ustaleniu terminu, informacji udzielamy pod numerem telefonu 89 527 51 56. 

Sprzedający  zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Translate »