Dzierżawa i Sprzedaż

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę:

Domu Wycieczkowego PTTK w Łebie.

 

Przedmiot dzierżawy

Położenie

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Kościuszki, która stanowi główny deptak turystyczny Łeby w odległości około 700 metrów od plaży.

Adres: Kościuszki 66, 84-360 Łeba.  

 

Zagospodarowanie

Pawilon o funkcji noclegowo – gastronomicznej.

W skład części noclegowej wchodzi:

10 pokoi 2 osobowy z węzłem sanitarnym

14 pokoi 2 osobowych z umywalką

2 pokoje 4 osobowe z umywalką

1 pokój 3 osobowy oraz 1 pokój 1 osobowy

W skład części gastronomicznej wchodzi:

– sala konsumpcyjna,

– kuchnia z zapleczem gastronomicznym (bez wyposażenia).\

W budynku znajduje się również część socjalna oraz biurowa.

 

Warunki postępowania ofertowego na dzierżawę obiektu:

– Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem „dzierżawa DW PTTK Łeba” na adres
Mazury PTTK sp. z o.o. ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn w terminie do dnia 30.10.2020 roku, do godziny 15 00 decyduje data wpływu do Spółki.

– Od zgłaszających oferty oczekujemy:

 – określenia rocznego proponowanego czynszu dzierżawnego kwota netto, która będzie powiększony o podatek VAT 23 %,

– oferty prowadzenia obiektu zawierającą m.in.: zarys planowanej działalności, plany rozwojowe,  ewentualnie planowane inwestycje,

– informacje o składającym oferty (dopuszcza się osoby prywatne jak również podmioty gospodarcze). Prosimy o podanie danych kontaktowych tel. oraz e-mail, w przypadku prowadzenia strony internetowej również jej adres www,

– ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

 

– Dodatkowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w siedzibie Mazury PTTK sp. z o.o. tel. 89 527 51 56, info@mazurypttk.pl.

– Istniej możliwość obejrzenia ośrodka przed złożeniem oferty w wyznaczonym indywidualnie terminie.

– Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dla osób składających ofertę:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Mazury PTTK Sp. z o.o. (ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa oferty.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez złożenie ofert. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia oferty.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu
  e-mail info@mazurypttk.pl lub poczty tradycyjnej.
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć upoważnieni pracownicy spółki.
 • Państwa dane osobowe zostaną usunięte w ciągu sześciu miesięcy od dnia wyboru oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przeniesienia danych.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia w siedzibie spółki; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.