Dzierżawa i Sprzedaż

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę:

 

Stanicy Wodnej PTTK w miejscowości Swornegacie.

 

Przedmiot dzierżawy

Położenie

Obiekt położony w turystycznej miejscowości Swornegacie z linią brzegową jeziora Witiczno, doskonała lokalizacja do obsługi spływów kajakowych na rzekach Brdzie, Chocinie i Zbrzycy.

 

Zagospodarowanie

Budynek główny stanicy – funkcja małej gastronomi i recepcji oraz na poddaszu trzy pokoje noclegowe.

Domki „Kurza Stopka” – 3 szt. każdy domek posiada dwa osobne pokoje obecnie 3 i 4 osobowy z osobnymi wejściami oraz łazienkami.

Domki „Stokrotka” – 3 szt. każdy domek posiada dwa osobne pokoje 2 osobowe z osobnymi wejściami oraz łazienkami.

Budynek przy jeziorze – posiada 3 osobne segmenty noclegowe z łazienkami. Dodatkowo budynek posiada pomieszczenia do składowania sprzętu wodnego.

Sanitariat i teren pola namiotowego.   

 

Okres dzierżawy: 10 lat rozpoczęcie od 1.01.2024 r. lub w innym terminie

 

Warunki postępowania ofertowego na dzierżawę obiektu:

– Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem „dzierżawa SW PTTK Swornegacie” na adres Mazury PTTK sp. z o.o. 10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1.

– Od zgłaszających oferty oczekujemy:

 – określenia rocznego proponowanego czynszu dzierżawnego kwota netto, jednak nie mniej niż 70.000 zł netto, która będzie powiększony
o podatek VAT 23 %, czynsz zawiera opłaty podatku od nieruchomości i użytkowanie wieczyste. Opłaty za media nie są składową czynszu umowy realizuje dzierżawca we własnym zakresie. Czynsz roczny rozkładany jest na 12 miesięcznych rat.

– oferty prowadzenia obiektu zawierającą m.in.: zarys planowanej działalności, plany rozwojowe,  ewentualnie planowane inwestycje,

– informacje o składającym oferty (dopuszcza się osoby prywatne jak również podmioty gospodarcze) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu obiektów turystycznych. Prosimy o podanie danych kontaktowych tel. oraz e-mail, w przypadku prowadzenia strony internetowej również jej adres www,

– ewentualnych pisemnych opinii i rekomendacji,

 

– Dodatkowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w siedzibie Mazury PTTK sp. z o.o. tel. 89 527 51 56, info@mazurypttk.pl.
Sprawę prowadzi Kamil Kopyść – tel. 572 668 882.

– Istniej możliwość obejrzenia ośrodka przed złożeniem oferty w wyznaczonym indywidualnie terminie.

– Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

————————————————————————————————————————————————————-

Dzierżawa Hotel * PTTK w Stargardzie.

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Wydzierżawi Hotelu PTTK Stargard.

 

Lokalizacja: ul. Kuśnierzy 5, Stargard, centrum Stare Miasto. 

Okres na jaki zakładana jest umowa dzierżawy – 10 lat. Obiekt do wydzierżawienia „od zaraz”, obecnie wyłączony z działalności noclegowej.

Kwota czynszu dzierżawnego 82.000 zł netto, która będzie powiększona o podatek VAT 23 %. 

Kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje opłat za media.

Kwota czynszu dzierżawnego zawiera opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości.

 

Pytania związane z postępowaniem ofertowym – tel. 89 527 51 56

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 


 

Sprzedaż Hotel * PTTK w Stargardzie.

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Sprzedaż Hotel PTTK Stargard.

 

Lokalizacja: ul. Kuśnierzy 5, Stargard, centrum Stare Miasto. 

Księga wieczysta: SZ1T/00023426/2

Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki numer 192, zabudowanej 3-kondygnacyjnym budynkiem hotelowym.

 

Cena sprzedaży.

2.323.500,00 zł + podatek VAT 23%

Słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych plus podatek VAT 23%.

Istnieje możliwość wizji lokalnej obiektu  po wcześniejszym ustaleniu terminu, informacji udzielamy pod numerem telefonu 89 527 51 56. 

Sprzedający  zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Translate »