Dzierżawa i Sprzedaż

Sprzedaż Hotel * PTTK w Stargardzie.

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż Hotelu PTTK Stargard.

 

Lokalizacja: ul. Kuśnierzy 5, Stargard, centrum Stare Miasto. 

Księga wieczysta: SZ1T/00023426/2

Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki numer 192 zabudowanej 3-kondygnacyjnym budynkiem hotelowym.

 

Cena minimalna sprzedaży.

2.323.500,00 zł + podatek VAT 23%

Słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych plus podatek VAT 23%.

 

Składanie ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem „Sprzedaż Hotel PTTK Stargard” na adres Mazury PTTK sp. z o.o.  ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn w terminie do dnia 30.11.2022 roku, do godziny 15 00 decyduje data wpływu do Spółki.

Istnieje możliwość wizji lokalnej obiektu  po wcześniejszym ustaleniu terminu, informacji udzielamy pod numerem telefonu 89 527 51 56. 

 

Sprzedający  zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Translate »