Dzierżawa i Sprzedaż

Dzierżawa Hotel * PTTK w Stargardzie.

Mazury PTTK sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000131332.

Ogłasza postępowanie ofertowe na dzierżawę Hotelu PTTK Stargard.

 

Lokalizacja: ul. Kuśnierzy 5, Stargard, centrum Stare Miasto. 

Informacje ogólne o obiekcie na stronie internetowej – hotelpttk.pl

Informacje techniczne o obiekcie oraz ustalenie możliwości obejrzenia, udziela telefonicznie Pan Edward Plinta tel. 503 110 998.

Okres na jaki zakładana jest umowa dzierżawy – 10 lat. Termin wydania obiektu: 1.01.2023 r. lub wcześniejszy do uzgodnienia. 

Kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje opłat za media.

Kwota czynszu dzierżawnego zawiera opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości.

 

Warunki postępowania ofertowego na dzierżawę obiektu, składanie ofert:

– Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem „dzierżawa Hotel PTTK Stargard” na adres Mazury PTTK sp. z o.o.  ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn w terminie do dnia 16.09.2022 roku, do godziny 15 00 decyduje data wpływu do Spółki.

– Od zgłaszających oferty oczekujemy:

 – określenia rocznego proponowanego czynszu dzierżawnego kwota netto, jednak nie mniej niż 82.000 zł netto, która będzie powiększona
o podatek VAT 23 %,

– oferty prowadzenia obiektu zawierającą m.in.: zarys planowanej działalności, plany rozwojowe,  ewentualnie planowane inwestycje.

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ewentualne pytania związane z postępowaniem ofertowym – tel. 89 527 51 56

 

 

10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
info@mazurypttk.pl
tel. +48 89 527 51 56
NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326
Wycieczki, obozy, kolonie: +48 89 527 51 44
Spływy zorganizowane: +48 89 527 40 59
Wypożyczalnia kajaków sorkwity: tel. +48 606 627 503
Copyright © MAZURY PTTK Sp. z o.o. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Translate »