Regulamin i program rajdu

 

 

Regulamin Rajdu Rowerowego

Rowerowe DOFE na szlaku Green Velo 10 – 12 maja 2019 r.

 

Organizator:

Mazury PTTK Sp. z o.o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn

Komandor rajdu: Kamil Kopyść

Informacje w sprawie rajdu: kom. 572 668 882, info@mazurypttk.pl,

www.mazurypttk.pl/rajd-rowerowy

 

Informacje ogólne:

Termin: 10 – 12 maja 2019 r.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i wynosi odpowiednio:

30 miejsc – grupa stała

40 miejsc – grupa zmienna – program bez noclegów.  

Grupa stała – uczestnicy, którzy wezmą udział w całym rajdzie rowerowym
w terminie od 10 do 12 maja.

Grupa zmienna – uczestnicy, którzy wezmą udział w trasach rajdu 11 maja lub 12 maja lub 11 i 12 maja. Uczestnik grupy zmiennej może wziąć udział w dowolnym jednym lub w dwóch dniach rajdu (tej grupie Organizator nie zapewnia noclegów).

 

Uczestnik rajdu powinien posiadać:

- Własny rower, który musi spełniać wymogi prawa o ruchu drogowym. Organizator zaleca używanie podczas rajdu atestowanych kasków ochronnych przeznaczonych do jazdy rowerem.

- Ubiór turystyczno–sportowy odpowiedni do panujących podczas rajdu warunków pogodowych (np. kurtka przeciwdeszczowa).

- Wyposażenie turystyczne takie jak: kremy ochronne z filtrem, okulary, nakrycie głowy.

Warto:

- Mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, podstawowe opatrunki, odblaski.

- Przed rajdem sprawdzić prognozę pogody.

Program rajdu rowerowego:

 

10 maja - piątek 

15:40

Zbiórka grupy stałej, Hala „Urania” parking górny w Olsztynie
przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 44.

Odprawa rajdu. Przygotowanie rowerów do transportu.

16:00

Transport uczestników i ich sprzętu do Lidzbarka Warmińskiego. Wyjazd.

17:30

Zakwaterowanie uczestników Hotel Górecki w Lidzbarku Warmińskim – pokoje 2-osobowe.

18:00

Atrakcja - Termy Warmińskie, korzystanie z basenów 2 h.

20:30

Obiadokolacja w Hotelu Górecki.

21:00 – 22:00

Tomasz Sowiński – wieczór autorski.

 

 

11 maja – sobota / trasa Lidzbark Warmiński – Bartoszyce (42 km) 

8:00 – 9:00

Śniadanie, wykwaterowanie, przygotowanie do rajdu, przekazanie bagaży do transportu.

Przejazd rowerami do Zamku Biskupów Warmińskich. / Grupa stała

9:00

Zbiórka grupy zmiennej – Plac Zamkowy w Lidzbarku Warmińskim (Dziedziniec przy Hotelu Krasicki). Odprawa rajdu.

 

Wspólny program dla grupy stałej i zmiennej.

9:20

Oficjalne otwarcie rajdu Plac Zamkowy w Lidzbarku Warmińskim.

9:30

Atrakcja – Lidzbark Warmiński  zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznego układu miasta i przedzamcza, przegląd efektów inwestycji realizowanych przy udziale Funduszy Unijnych.

10:20

Punkt serwisowo-regeneracyjny Plac Zamkowy w
Lidzbarku Warmińskim.

10:30

Wyjazd na trasę rajdu.

Około 11:20

Stoczek Klasztorny – atrakcja zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem.

12:30

Punkt serwisowo–regeneracyjny.

12:40

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

13:20

Obiad - Agroturystyka Mimoza.

Atrakcja - warsztat temat „Ogród twoim przyjacielem”.

Atrakcja – pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

14:40

Punkt serwisowo-regeneracyjny.

14:50

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

Około 15:20

Pałac i Folwark Galiny. Atrakcja - zwiedzanie z przewodnikiem.

16:00

Punkt serwisowo – regeneracyjny

16:10

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

Około 16:50

Miejsce Obsługi Rowerzystów Dębiny. Atrakcja – pokaz i konkurs umiejętności serwisowania roweru.

17:20

Punkt serwisowo-regeneracyjny.

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

Około 18:00

Zakończenie trasy rajdu – Bartoszyce MOR przy Informacji Turystycznej.

18:30

Grupa zmienna – możliwość transportu do Lidzbarka Warmińskiego lub przechowania roweru na kolejny dzień rajdu (przechowanie rowerów dla osób deklarujących udział w dwóch dniach rajdu w grupie zmiennej).
/ zakończenie programu dla grupy zmiennej.

 

Program dla grupy stałej.

18:30

Zakwaterowanie Hotel Bartis – pokoje 2-osobowe. Obiadokolacja.

19:40

Atrakcja – wieczorny spacer z regionalistą po Bartoszycach.

Nocleg.

 

 

12 maja – niedziela / trasa Bartoszyce – Korsze (35 km)

8:20

 Grupa zmienna - osoby deklarujące udział w obu dniach rajdu. 
 Transport uczestników z Lidzbarka Warmińskiego (Plac Zamkowy) do Bartoszyc. 

8:00 – 9:00

Śniadanie, wykwaterowanie, przygotowanie do rajdu, przekazanie bagaży do transportu./ Grupa stała

9:00

Zbiórka grupy zmiennej – Miejsce obsługi rowerów przy Informacji Turystycznej w Bartoszycach. Odprawa rajdu.

Punkt serwisowo-regeneracyjny.

 

Wspólny program dla grupy stałej i zmiennej.

9:20

Wyjazd na trasę rajdu.
Krótkie zwiedzanie Parku Elżbiety w Bartoszycach.  

Około 10:30

Liski. Atrakcja – zwiedzanie stadniny koni.

11:10

Punkt serwisowo-regeneracyjny.

11:20

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

Około 12:00

Sępopol. Atrakcja – opowieść regionalisty Tomasza Sowińskiego.

12:40

 Punkt serwisowo – regeneracyjny. Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

13:00

Obiad – Siedlisko Pod Dębami.

Punkt serwisowo-regeneracyjny.

13:40

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

Około 14:20

Sątoczno. Kościół – krótkie zwiedzanie.

Punkt serwisowo-regeneracyjny

14:40

Wyjazd na dalszą trasę rajdu.

Około 15:10

Korsze.

14:30 – 16:30

Miasteczko Funduszy Europejskich w Korszach – podsumowanie rajdu, atrakcje i niespodzianki, konkursy, poczęstunek.

16:40

Grupa stała – transport do Olsztyna – Hala Urania. 

16:40

Grupa zmienna – transport do Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego (po wcześniejszym zgłoszeniu).

 

Cel rajdu rowerowego:

- Celem rajdu jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w woj. warmińsko-mazurskim na przykładzie trasy rowerowej Green Velo, a także upowszechnienie wśród społeczności regionu korzyści płynących z realizacji projektów w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

DOFE to ogólnokrajowa akcja informacyjno-promocyjna polegająca na prezentowaniu pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich.

- Propagowanie turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia.

- Popularyzacja walorów krajobrazowych oraz zabytków i historii woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Uczestnictwo w rajdzie:

- W rajdzie mogą brać udział osoby których stan zdrowia pozwala na uprawianie turystyki rowerowej, wynikającej z programu imprezy.

- Dopuszcza się udział w rajdzie osoby niepełnoletnie tylko powyżej 15 roku życia, wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.

- W rajdzie mogą brać udział wyłącznie osoby zgłoszone zgodnie z regulaminem, które przed rajdem podpiszą stosowne oświadczenie o stanie zdrowia i wykorzystaniu wizerunku. Oświadczenia będą zbierane przez organizatora podczas odpraw rajdu.

- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. W ramach uczestnictwa Organizator zapewnia: realizację programu rajdu, upominki w postaci gadżetów, ubezpieczenie NNW 10.000 zł, obsługę przewodnicką, zabezpieczenie pomocy przedmedycznej, obsługę techniczną, transporty sprzętu i uczestników zgodnie z programem, wyżywienie i atrakcje (wynikające z programu).

- W rajdzie przewidziano następujące formy uczestnictwa:

  a) Grupa stała – udział w rajdzie od 10 do 12 maja, cały program z noclegami.

  b) Grupa zmienna – udział w rajdzie w dniu 11 maja lub 12 maja lub 11 i 12 maja, program dla grupy zmiennej bez noclegów.

- Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własnych rowerach. Rowery muszą spełniać wymogi
prawa o ruchu drogowym. 

- Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

- Rajd będzie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem takich, które mogły by zagrażać życiu i zdrowiu uczestników.

 

Zapisy – zgłoszenia na rajd:

- Liczba miejsc na rajdzie jest ograniczona,

wynosi 30 miejsc dla grupy stałej i 40 miejsc dla grupy zmiennej każdego dnia.

- Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie poprzez formularz dostępny

pod adresem – www.mazurypttk.pl/rajd-formularz-zgloszenia

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników.

- O przyjęciu na listę uczestników Zgłaszający zostanie poinformowany przez Organizatora.

- W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz.

- W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc na rajdzie Organizator stworzy listę rezerwową, na której maksymalnie znajdzie się 15 miejsc dla grupy stałej i 20 dla każdej grupy zmiennej. Po zamknięciu listy rezerwowej Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń i umieści stosowną informację o braku miejsc.

- W przypadku przyjęcia rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie, Organizator będzie przyjmował na listę uczestników kolejno zgłoszone osoby z listy rezerwowej. Przed przyjęciem na listę uczestników każdorazowo Organizator będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

- Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

- Przetwarzającym dane osobowe osób zgłaszanych na rajd jest Mazury PTTK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 1 10-950 Olsztyn.

- Dane będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na rajd oraz ubezpieczenia uczestnika od NNW. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do ich wglądu, zmiany i zapomnienia.

Klauzura RODO znajduje się pod adresem: www.mazurypttk.pl/rajd-informacja-rodo

- Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przygotowywanych podczas rajdu materiałach promocyjnych (filmy, zdjęcia).

 

Obowiązki osoby przyjętej na listę uczestników przed rozpoczęciem rajdu:

- W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w rajdzie, osoba przyjęta na listę uczestników jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie Komandora.

 

Obowiązki uczestnika podczas rajdu:

- Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek obsługi rajdu oraz przestrzegać przepisów prawa w szczególności prawa o ruchu drogowym.

- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury,
jak również koleżeńskiej pomocy innym uczestnikom rajdu.

- Udział w rajdzie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających jest zabroniony. Złamanie tej zasady będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem z rajdu.

 

Prawa Organizatora:

- Organizator może odwołać rajd w każdym momencie, jeżeli uzna iż jego realizacja może zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników.

- Organizator może usunąć uczestnika z rajdu w przypadku rażącego naruszenia regulaminu.

 

Realizacja rajdu „Rowerowe DOFE na Green Velo 10 -12 maja 2019 r.” jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku.

 

Pobierz powyższy regulamin w PDF