Regulamin Karta Rabatowo Konkursowa

Regulamin karty rabatowo – konkursowej PTTK

na szlaku rzeki Krutyni

 

I.Uzyskanie karty.

Karta wydawana jest:

1.     W stanicy wodnej PTTK Sorkwity. Otrzymują ją osoby, które wypożyczą kajak w stanicy wodnej PTTK Sorkwity, bądź są uczestnikami spływów organizowanych przez Mazury PTTK.

2.     W formie podarunkowej przez Mazury PTTK oraz stanice wodne PTTK na szlaku Krutyni.

 

II.Rabaty.

Karta upoważnia do rabatu. Rabat nadawany jest indywidualnie, wyłącznie dla osoby posiadającej kartę. Rabat udzielany jest w następujących stanicach wodnych PTTK i obejmuje:

1. Stanica Wodna PTTK Sorkwity:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

2. Stanica Wodna PTTK Bieńki:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

3. Stanica Wodna PTTK Babięta:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

4. Stanica Wodna PTTK Spychowo:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

5. Stanica Wodna PTTK Zgon:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

6. Stanica Wodna PTTK Krutyń:

- Rabat 10 % na noclegi w domkach  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami. Uwaga Rabaty udzielane w dni poza sobotą i niedzielą. 

7. Stanica Wodna PTTK Ukta:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

8. Stanica Wodna PTTK Nowy Most:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów poza domkami typu „Delux” 

- Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

9. Stanica Wodna PTTK Kamień:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów 

10. Stanica Wodna PTTK Ruciane Nida:

- Rabat 10 % na wszystkie rodzaje noclegów  - Rabat 5 % na wyżywienie, poza napojami

 

III.Konkurs – nagrody.

Posiadacz karty, po uzupełnieniu wszystkich pieczątek na 10 stanicach wodnych PTTK, może wziąć udział w losowaniu nagród.

Uwaga – pieczątki nie muszą być uzupełnione w jednym roku. Posiadacz karty może je uzupełniać w kolejnych latach, aż do odwołania konkursu.

1.     Procedura.

Po zebraniu indywidualnych pieczątek stanic wodnych PTTK, należy przedstawić kartę do weryfikacji w dowolnej stanicy wodnej PTTK na Szlaku Krutyni bądź dla Mazury PTTK.Po stwierdzeniu zebrania wszystkich pieczątek, osoba weryfikująca wyda posiadaczowi karty, kupon. Kupon należy uzupełnić o dane posiadacza karty: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Uzupełniony kupon nalży wrzucić do urny. Urny będą wystawione we wszystkich stanicach wodnych PTTK do dnia 30 września każdego roku obowiązywania konkursu.

2.     Losowanie nagród.

Kupony ze wszystkich urn, po dniu 30 września trafią do urny zbiorczej w stanicy wodnej PTTK Sorkwity. Do dnia 15 września każdego roku obowiązywania konkurs, odbędzie się losowanie kuponów ze zbiorczej urny. Losowania dokona pracownik Mazury PTTK, w obecności 2 innych pracowników. Zostanie wylosowanych 15 kuponów, których właściciele otrzymają nagrody. Kolejno wylosowany kupon, odpowiada kolejnej nagrodzie.

3.     Nagrody.

W edycji konkursu na rok 2014 przewiduje się następujące nagrody, dla kolejnych wylosowanych kuponów:

- Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 – Voucher na 3 dniowe wykorzystanie 2 kajaków polietylenowych na Szlaku Krutyni, nie obejmuje kosztu transportu kajaków i uczestników spływu.

- Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 – Worek wodoszczelny 3 litrowy.

- Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 –  Worek wodoszczelny 10 litrowy.

- Nr 13, Nr 14, Nr 15 – Voucher na trzydniowy pobyt dla dwóch osób w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity. Voucher obejmuje 2 noclegi, śniadania oraz obiadokolacje.

 

IV.Regionalna Odznaka Turystyczno Krajoznawcza PTTK – „Szlak Kajakowy Rzeki Krutynii”

1.     Osoby, które pokonają szlak Krutyni – kajakiem, rowerem, pieszo i uzyskają potwierdzenie przebytych tras w postaci pieczątek na stanicach wodnych PTTK, mogą uzyskać ww. odznakę.

2.     Aby uzyskać odznakę, należy poddać weryfikacji zebrane pieczątki. Weryfikacji można dokonać w: stanicy wodnej PTTK Sorkwity, Mazury PTTK oraz Oddziale W-M PTTK.

3.     Odznaka jest jednostopniowa.