wycieczki

Biuro Podróży Mazury PTTK

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami wycieczek,
są to oferty dla indywidualnych turystów jak również pomysły na kierunki wyjazdów dla grup zorganizowanych -  osób dorosłych i szkół.  

Zapraszamy do naszego biura w Osztynie przy ulicy Staromiejskiej 1.

Kontakt telefoniczny: 89 527 51 44 / email: biuropodrozy@mazurypttk.pl 

 

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 107/2005 

Należymy do Polskiej Izby Turystyki oraz W-M Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Nie trzeba być członkiem PTTK aby brać udział w naszych wycieczkach.