16.05.2020 r. - Puszcza Borecka- Dzikie Mazury

DZIKIE MAZURY Puszcza Borecka – Rapa

TERMIN – 16.05.2020 r.

 

Puszcza Borecka - Rezerwat Pokazowy Żubrów w Wolisku. Puszcza Borecka jest niezwykle cennym przyrodniczo zakątkiem w północno-wschodniej Polsce. Położona jest na skraju Pojezierza Ełckiego. Urozmaicona rzeźba terenu  i różnorodność siedlisk stwarza doskonałe możliwości rozwoju zwierząt łownych. Pospolicie występują tu małe drapieżniki (lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak), ale spotkać też można rysia i wilka. Z rzadkich okazów ptaków na uwagę zasługują orzeł bielik, rybołów i bocian czarny. Niewątpliwie największą atrakcją ze świata zwierząt jest żyjący na wolności żubr. W Wolisku, w byłym Ośrodku Hodowli Żubra jest teren  z platformą widokową, z której turyści mogą obserwować zazwyczaj kilka z 60 żubrów mieszkających na terenie puszczy.

Rapa- miejsce mocy, piramida  pruskiego rodu, Grobowiec rodziny Farenheitów.

 

PROGRAM WYCIECZKI

  • 07:00-wyjazd z Olsztyna
  • 07:00-09:00-przejazd do Woliska , Puszcza Borecka
  • 09:00-11:00-pobyt na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubra (karmienie przez pracowników)
  • 11:00-16:00-pobyt na terenie Puszczy Boreckiej, spacer z pracownikiem Nadleśnictwa. Rezerwat Borki - leśny o pow. 232 ha, zawiera wielopiętrowe drzewostany z obecnością świerku, graba, dębu, jesiona, lip liczących 100-150 lat; na terenie rezerwatu występuje ok. 320 gatunków roślin, w tym 15 gatunków drzew i 19 gatunków krzewów. Rezerwat Mazury - wodno leśny o pow. 292,7 ha, ostoja ptactwa wodnego. Rezerwat Lipowy Jar - w rejonie jez. Pilwąg, o pow. 48,5 ha; Rezerwat Wyspa Lipowa - florystyczny, o pow. 2,7 ha na jez. Szkwałk Wielki; miejsce gniazdowania wielu ptaków (głównie kaczek).
  • 16:00-17:00-przejazd do Rapy, poznanie tajemnicy piramidy Grobowca rodziny Farenheit
  • przejazd do Olsztyn około 19:00

 

W CENIE- 100 zł  (przy wymaganej minimalnej licznie uczestników 29-osob)

  • transport, opieka pilota/ przewodnika, bilety wstępu, ubezpieczenie