22.02.2020 r. - Lidzbark Warmiński – Stoczek Klasztorny

Lidzbark Warmiński – Stoczek Klasztorny

 

Termin, 22.02.2020 r. 

Lidzbark Warmiński-otrzymał prawa miejskie 12 sierpnia 1308 roku i był ośrodkiem jednej z dziesięciu jednostek administracyjnych, zwanych na Warmii komornictwami. Rozgłos i sława miasta związane są z decyzją lokalizacji w tym miejscu, stałej siedziby biskupów warmińskich, którzy od 1243 roku sprawowali na Warmii władzę świecką i duchowną. Dominium o powierzchni 4249,6 km2, pozostawało do 1466 roku w ramach państwa Zakonu Krzyżackiego. Zamek lidzbarski zbudowano w latach 1350-1401 na miejscu niewielkiego grodu pruskiego o nazwie Lecbarg, położonego w ramionach rzek Łyny i Symsarny. W tym samym czasie powstały również przedzamcza. W południowym mieściły się: stajnia, spichrze i wozownia; w północnym (przemysłowym): młyn, tartak, szlifiernia, kuźnia miedzi, folusz i garbarnia. Całość otoczono była niezależnymi od miasta murami obronnymi i fosami zasilanymi z położonej wyżej Symsarny. Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego Warmia została przyłączona do Polski. Od tej pory aż do roku 1795 na zamku lidzbarskim rezydowali wybitni Polacy, znakomici przedstawiciele kultury polskiej: Łukasz Watzenrode, Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Stefan Wydżga, Andrzej Chryzostom Załuski, Adam Stanisław Grabowski, Ignacy Krasicki. Stworzyli oni tutaj liczący się ośrodek kulturalny, przeciwważny wyznaniowo i politycznie w stosunku do luterańskiego dworu książęcego w Królewcu. (inf.str.muzeum)

 Stoczek Klasztorny-18 listopada 1349 lokował biskup warmiński Herman z Pragi. Wieś lokowano na 40 włókach według prawa chełmińskiego, powstała na terenie parafii Kiwity i obecnie znajduje się na terenie gminy Kiwity. W Stoczku przed wybudowaniem kościoła znajdowała się kaplica, gdzie przedmiotem kultu była pierwotnie figurka Matki Bożej. Sanktuarium w Stoczku posiada tytuł bazyliki mniejszej nadany przez papieża Jana Pawła II 19 maja 1987 r. W części klasztornej sanktuarium znajduje się izba pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 1957 r. sanktuarium opiekują się księża marianie, znani  z wzniesienia świątyni w Licheniu. Dzieje Stoczka Klasztornego pozostaną nierozłączne z postacią sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, który to przez blisko rok, więziony był za murami tutejszego klasztoru przez władze PRL. W tym miejscu zebraliśmy najistotniejsze informacje dotyczące tamtych wydarzeń.

 

PROGRAM WYCIECZKI

  • 8:00 Wyjazd z Olsztyna – ul. Staromiejska 1. (przystanek przy budynku PTTK)
  • zwiedzanie Lidzbarka Warmińskiego (Zamek Biskupów Warmińskich, Hotel  Krasicki, spacer po mieście). przerwa kawowa
  • przejazd na trasie Lidzbark Warmiński – Stoczek Klasztorny
  • zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej w Stoczku Klasztornym, Celi Prymasa Stefana Wyszyńskiego
  • przejazd na trasie Stoczek Klasztorny  - Olsztyn
  • przyjazd do Olsztyna około godz.17:00-17:30


CENA   90,00 zł/ os/  (wymagana minimalna liczba  uczestników 28- osób)

cena obejmuje ubezpieczenie NNW, opiekę przewodnika, transport, bilety wstępu