15-16.06.2019 r. - Wigierski i Narwiański Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, chroniąc kompleks 42 jezior, 180 gatunków ptaków, 32 gatunków ryb i 46 gatunków ssaków, które tam żyją. Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi Parku są ekosystemy wodne, a wśród nich największe z jezior – Wigry oraz najdłuższa rzeka w Parku i jedna                            z najpopularniejszych tras kajakowych Czarna Hańcza. Rozległe obszary leśne, na których dominują sosny i świerki, reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej i całej Polski północno-wschodniej. Dużą część powierzchni Wigierskiego Parku Narodowego zajmują również torfowiska. O bogactwie tutejszej flory decyduje różnorodność zbiorowisk i ich mozaikowy układ.

 

Narwiański Park Narodowy, utworzony 1 lipca 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Suraż i Rzędziany. Najważniejszym walorem przyrodniczym Narwiańskiego Parku Narodowego jest unikatowy system rzeki, która płynie na tym obszarze wieloma łączącymi i rozdzielającymi się korytami.  Dolina Narwi jest również ważną ostoją ptaków wodno błotnych oraz miejscem ich odpoczynku podczas wędrówek.

 

Program wycieczki

15.06.2019 r.

  • 7:00-wyjazd ul. Staromiejska 1 (budynek PTTK )
  • 7:00-10:30- przejazd na trasie Olsztyn- Kurów
  • 10:30-16:00-NARWIAŃSKI PARK NARODOWY- Muzeum Przyrody w Kurowie, ścieżka dydaktyczna, wieża widokowa oraz spływ kajakowy rozlewiskiem Rzeki Narwi z przewodnikiem (dla chętnych)
  • 16:00-18:00- przejazd do Suwałk
  • obiadokolacja, Hostel OSIR w Suwałkach- nocleg w pokojach 2- osobowych. Czas do dyspozycji grupy.

16.06.2019 r.

  • śniadanie
  • WIGIERSKI PARK NARODOWY- Muzeum Przyrody w Krzywem, spacer ścieżką przyrodniczą „Suchary”, prowadzi ona typowymi dla terenu parku lasami i torfowiskami, po drodze charakterystyczne dla tych środowisk gatunki roślin i zwierząt. Rejs statkiem-Szlakiem Papieskim po Jeziorze Wigry, zwiedzanie Klasztoru Kamedułów.
  • obiad
  • 17:30-21:00- przejazd do Olsztyna

 

W CENIE- 370 zł  (przy grupie minimum 20 osobowej )

(transport, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka pilota i przewodnika)