30.03.2019 r. - Łomża i okolice

„Łomża i okolice”

serce północno-wschodniego Mazowsza

Termin: 30.03.2019r.

 

Łomża to miasto na Mazowszu, nad rzeką Narew, które było stolicą województwa w czasie podziału Polski na 49 województw. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z przełomu IX i X wieku. Około roku 1000, na Wzgórzu Świętego Wawrzyńca, święty Brunon z Kwerfurtu założył pierwszą parafię. Prawa miejskie chełmińskie nadał Łomży w 1418 roku książę Janusz I.

Obecnie miasto jest powiatem ziemskim. W 1991 roku, przebywając z pielgrzymką w kraju, odwiedził ziemię łomżyńską papież Jan Paweł II. Honorowymi mieszkańcami Łomży są m.in.: kardynał Stefan Wyszyński, który pobierał tu nauki, oraz rodowita łomżynianka Hanka Bielicka.

Do największych atrakcji i zabytków tej pięknej miejscowości należą: późnogotycka katedra św. Michała z 1526 roku, kościół i klasztor kapucynów z końca XVIII wieku, klasztor benedyktynek, neoklasycystyczny pałac biskupi

z 1925 roku, kościół Wniebowzięcia NMP, cmentarz z XVIII wieku, dwa cmentarze żydowskie i inne.

Historia Piątnicy sięga przynajmniej końca XIV wieku, kiedy wybudowano tu pierwszy drewniany kościół. W 1407 roku erygowano tu parafię pw. Przemienienia Pańskiego. Znacząca część Piątnicy, aż do powstania styczniowego w 1863 roku była własnością parafii. Po powstaniu ziemie te odebrano i podzielono na działki, które rozdano byłym żołnierzom rosyjskim. Dwór od 1865 roku do I wojny światowej był w posiadaniu rosyjskiego generała Michała Stefanowicza Żukowskiego.

W Piątnicy znajdują się trzy potężne forty połączone systemem potężnych wałów i fos Twierdzy Łomża. To najlepiej zachowany i najbardziej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi, gdzie 3 forty połączone są podziemnymi korytarzami. Jedna z fortyfikacji znajduje się na zakończeniu ulicy Fortecznej. Mówi się też o niezbadanym dotychczas tunelu biegnącym pod rzeką Narwią i łączącym forty z klasztorem ojców kapucynów. W czasach stalinowskich Łomżyńskie było rejonem o najsilniej rozwiniętej partyzantce antykomunistycznej. Złapanych przez UB partyzantów mordowano, zaś miejsca pochówku zmarłych są nieznane.

 

Program wycieczki:

  7:00 - 10:00 -  wyjazd z Olsztyna. Przejazd na trasie Olsztyn- Nowogród,

10:15 - 12:30 -  zwiedzania skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie,

12:45 - 14:00 -  czas obiadowy w restauracji Wiszące Ogrody nad Narwią – rewolucje Magdy

14:10 - 14:30 - przejazd na trasie Nowogród – Łomża,

14:30 - 15:15 -  zwiedzanie katedry św. Michała Archanioła,

15:15 - 17:15 – spacer po łomżyńskim starym rynku,

(zwiedzanie Klasztoru ojców Kapucynów, zabytkowe schody przy „domu Napoleona”, stary Cmentarz żydowski, panorama na dolinę Narwi)

17:15 - 18:30 – zwiedzanie fortyfikacji w Piątnicy,

18:45 - 19:15 – odwiedziny zakładu produkcji Sękacza w Piątnicy,

19:15 - 22:30 – przejazd na trasie Łomża – Olsztyn

 

Cena wycieczki: 

- 125,00 zł  przy minimalnej liczbie uczestników 40 osób

 

Cena wycieczki zawiera:

- transport,

- obsługa pilota,

- bilet wstępu,

- obiad,

- ubezpieczenie.

 

ZAPISY I INFORMACJE

Mazury PTTK Sp. z o.o. | 10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1

tel. + 48 89 527 51 44 | biuropodrozy@mazurypttk.pl | www.mazurypttk.pl

numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326