Wysoczyzna Elbląska

Ile dni:
1 DZIEŃ
Transport:
autokar
Typ wycieczki:
Krajoznawcza, przyrodnicza
Ilość miejsc:
wymagana minimalna liczba uczestników 30 osób
Miejsce:

165,00 

Termin: 16.10.2021 r.

Zapraszamy wycieczkę po Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. W programie jesienny spacer po rezerwatach przyrody i bażantarni elbląskiej, a także zwiedzanie miejscowości Kadyny z Dębem Baszyńskiego.

Discount:
Wybierz termin:
  • 16 października 2021

Special offer

Opis

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Termin-16.10.2021 r.

 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej prezentuje niepowtarzalny i rzadki walor poznawczy mówiący o niegdysiejszej kulturze użytkowania przestrzeni  i poszanowaniu jej naturalnego piękna”

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej został utworzony w 1985 roku w celu zachowania i ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych zachodniej części falistej wysoczyzny morenowej zwanej Wzniesieniami Elbląskimi. Wysoczyzna Elbląska zaskakuje bogactwem form terenowych, zwłaszcza wąwozów i jarów, w których daje się słyszeć szum malowniczych, górskich w charakterze, strumieni  i potoków. W wielu miejscach napotkamy liczne zagłębienia poerozyjne ze śródleśnymi jeziorkami, oczkami wodnymi i mokradłami. Rozcięcia dolinne osiągają głębokości nawet 60 metrów. Najbardziej urozmaiconą krajobrazowo częścią Wysoczyzny jest strefa krawędziowa z dolinami potoków uchodzących do Zalewu Wiślanego (Suchacz, Kamienica, Stradanka i Grabianka), z urokliwie położonymi Kadynami, Tolkmickiem, Suchaczem i Kamionkiem Wielkim. Najcenniejsze fragmenty zbiorowisk leśnych znajdują się w obrębie czterech rezerwatów przyrody: „Buki Wysoczyzny Elbląskiej” z występującym tu zespołem buczyny pomorskiej, „Kadyński Las” ze starodrzewem bukowo-dębowym i cennymi gatunkami roślin występującymi w runie leśnym, „Dolina Stradanki” – obejmującym wąski pas lasu porastającego strome skarpy głębokich wąwozów rzeki Stradanki i części jej dopływów oraz „Nowinka” – obejmującym izolowany kompleks leśny rozciągający się na południowy wschód od Tolkmicka. W Parku rośnie wiele rzadkich, w tym także podlegających ochronie roślin. Na szczególną uwagę zasługują gatunki charakterystyczne dla obszarów górskich i podgórskich, między innymi: pióropusznik strusi, lilia złotogłów, żebrowiec górski, czosnek niedźwiedzi, lepiężnik biały, tojad dzióbaty czy przetacznik górski. Na terenie Parku ustanowiono 307 pomników przyrody (w tym 285 pojedynczych drzew i ich grup) oraz 22 głazy narzutowe (między innymi tkwiący u brzegów Zalewu Wiślanego znany jako „Święty Kamień”.

 

Program wycieczki

  • 8:00- wyjazd z Olsztyna, ul. Staromiejska 1 (budynek PTTK)
  • Bażantarnia Elbląska to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie, jakbyśmy byli w górach.
  • Rezerwat Przyrody Zatoka Elbląska, Stary klif nadmorski (bo tym jest pod względem geomorfologicznym wysoczyzna) sięga prawie 200 metrów ponad poziom zalewu, kulminując w Maślanej Górze,
  • zwiedzanie Kadyn– zespół architektoniczny dawnego pałacu i zabudowań gospodarczych odnowionych na hotel oraz szereg domów wiejskich. Dąb Bażyńskiego, neogotyckiej kaplicy grobowej Birknerów, władających Kadynami w XIX wieku. Była ona częścią założenia parkowego Kadyn. Święty Kamień.
  • obiad dwudaniowy w Starej Gorzelni,
  • spacer po rezerwacie przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej
  • przejazd do Olsztyna ok 19:00.

 

Cena:  165,00 zł/ os.

(przy wymaganej minimalnej liczbie 30 uczestników),

W cenie: transport, usługa przewodnicka, ubezpieczenie od NNW 10.000 zł, obiad dwudaniowy