Welski Park Krajobrazowy + Działdowo 

Ile dni:
1 Dzień
Transport:
autokar
Typ wycieczki:
Krajoznawcza, przyrodnicza, historyczna
Ilość miejsc:
wymagana minimalna liczba uczestników 25 osób
Miejsce:

120,00 

Termin 12.09.2020 r.

Bogactwo flory i fauny oraz zróżnicowanie krajobrazu to właśnie Welski Park Krajobrazowy. Dodatkowo w programie zwiedzanie interesującego Działdowa. Zapraszamy!

 

Discount:
Wybierz termin:
  • 12 września 2020

Special offer

Opis

Welski Park Krajobrazowy- Działdowo 

Termin- 12.09.2020 r.

Welski Park Krajobrazowy- położony w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w dolinie rzeki Wel. Jego powierzchnia wynosi obecnie 20 444 ha, natomiast powierzchnia otuliny to 3895,1 ha. Park utworzono 18 grudnia 1995 r. Obecnie siedziba dyrekcji mieści się w Jeleniu koło Lidzbarka. Park powstał w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu, a przede wszystkim doliny rzeki Wel. Charakterystyczną cechą Parku jest różnorodność środowiska przyrodniczego, a mianowicie bogactwo flory i fauny oraz zróżnicowanie krajobrazu. Dominującym elementem rzeźby terenu są piaszczyste równiny sandrowe, zajmujące ponad połowę powierzchni Parku, występuje również wysoczyzna morenowa oraz rynny subglacjalne. Ważnym elementem przyrodniczym Parku są jeziora polodowcowe, można wyróżnić 13 większych jezior. Przy Parku działają dwa muzea: Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne.

Działdowo- miasto w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, położone nad rzeką Dziadówką (nazwa odcinka Wkry). Jest największym miastem powiatu działdowskiego. Jedyne miasto na Mazurach, które leżało w granicach II Rzeczypospolitej.

 

Program wycieczki

  • 8:00- wyjazd spod budynku Mazury PTTK ul. Staromiejska 1 Olsztyn
  • przejazd do Działdowa,
  • zwiedzanie DziałdowaKoszary wojskowe i obóz zagłady, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Muzeum Pogranicza w Działdowie Interaktywna wystawa państwa Zakonu Krzyżackiego, zwiedzanie zamku wójta krzyżackiego.
  • „Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Grodki, zespół pięciu kurhanów, (jeden z bardziej ciekawszych, zaliczanych do największych zachowanych budowli tego typu  w północnej Polsce. Kurhany zwane także „grobami olbrzymów” powstały około szóstego wieku przed naszą erą),
  • przejazd do Jelenia, zwiedzanie Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficznego,
  • ognisko (prowiant własny),
  • spacer z pracownikiem Welskiego Parku Krajobrazowego- ścieżką edukacyjną nad brzegiem jeziora Lidzbarskiego, 
  • spacer Rezerwatem przyrody „Piekiełko” (Rezerwat obejmując ochroną przełomowy odcinek rzeki Wel o znacznym spadku i bystrym nurcie. W „Piekiełku” występuje 19 gatunków roślin objętych ochroną prawną z czego aż 9 ochroną ścisłą),
  • przejazd do Olsztyna około godz. 20:00.

 

Koszt udziału- 120,00  zł (minimalna wymagana liczba uczestników-  30-osób )

W cenie. transport, ubezpieczenie od NNW 10.000 zł, bilety wstępów, usługa przewodnicka, opieka pilota