Puszcza Borecka- Dzikie Mazury

Ile dni:
1 Dzień
Transport:
autokar
Typ wycieczki:
Krajoznawcza, przyrodnicza
Ilość miejsc:
wymagana minimalna liczba uczestników 25 osób
Miejsce:

125,00 

Termin 26.09.2020 r.

Puszcza Borecka jest niezwykle cennym przyrodniczo zakątkiem w północno-wschodniej Polsce. Poznaj Rezerwat Pokazowy Żubrów w Wolisku oraz miejsce mocy w Rapie.

 

Discount:
Wybierz termin:
 • 26 września 2020

Special offer

Opis

DZIKIE MAZURY Puszcza Borecka – Rapa

TERMIN – 26.09.2020 r.

 

Puszcza BoreckaRezerwat Pokazowy Żubrów w Wolisku. Puszcza Borecka jest niezwykle cennym przyrodniczo zakątkiem w północno-wschodniej Polsce. Położona jest na skraju Pojezierza Ełckiego. Urozmaicona rzeźba terenu  i różnorodność siedlisk stwarza doskonałe możliwości rozwoju zwierząt łownych. Pospolicie występują tu małe drapieżniki (lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak), ale spotkać też można rysia i wilka. Z rzadkich okazów ptaków na uwagę zasługują orzeł bielik, rybołów  i bocian czarny. Niewątpliwie największą atrakcją ze świata zwierząt jest żyjący na wolności żubr. W Wolisku, w byłym Ośrodku Hodowli Żubra jest teren  z platformą widokową, z której turyści mogą obserwować zazwyczaj kilka z 60 żubrów mieszkających na terenie puszczy.

Rapamiejsce mocy, piramida  pruskiego rodu, Grobowiec rodziny Farenheitów.

 

PROGRAM WYCIECZKI

 • 07:00-wyjazd spod budynku Mazury PTTK ul. Staromiejska 1 Olsztyn
 • przejazd do Woliska , Puszcza Borecka,
 • pobyt na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubra (karmienie przez pracowników),
 • pobyt na terenie Puszczy Boreckiej, spacer z pracownikiem Nadleśnictwa.
 • Rezerwat Borki – leśny o pow. 232 ha, zawiera wielopiętrowe drzewostany z obecnością świerku, graba, dębu, jesiona, lip liczących 100-150 lat; na terenie rezerwatu występuje ok. 320 gatunków roślin, w tym 15 gatunków drzew i 19 gatunków krzewów.
 • Rezerwat Mazury – wodno- leśny o pow. 292,7 ha, ostoja ptactwa wodnego.
 • Rezerwat Lipowy Jar – w rejonie jeziora Pilwąg, o pow. 48,5 ha;
 • Rezerwat Wyspa Lipowa – florystyczny, o pow. 2,7 ha na jez. Szkwałk Wielki; miejsce gniazdowania wielu ptaków (głównie kaczek),
 • przejazd do Rapy, poznanie tajemnicy piramidy Grobowca rodziny Farenheit
 • przejazd do Olsztyna około 19:00

 

Cena:  125 zł/os.  (przy wymaganej minimalnej licznie uczestników 25-osób)

W cenie: transport, opieka pilota, usługa przewodnicka, bilety wstępów, ubezpieczenie od NNW 10.000 zł