10.05.2020 r.- Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

Graniczący od północy z Warszawą, pełni rolę „zielonych płuc” Stolicy i obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej rozciągające się w pradolinie Wisły. Nazwa puszczy, a co za tym idzie i nazwa parku, pochodzi od miejscowości Kampinos. Cechą szczególną krajobrazu puszczańskiego są wydmy i bagna. Puszcza jest ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na godło parku wybrano wizerunek jednego z nich – łosia, będącego największym ssakiem zamieszkującym park. Puszcza Kampinoska to jednak nie tylko piękna przyroda, ale również dziedzictwo historyczne i kulturowe. Tędy ciągnęły wojska króla Władysława Jagiełły śpieszące pod Grunwald. Tu chronili się uczestnicy Powstania Styczniowego. Tragiczne, jak wszędzie, były lata II Wojny Światowej. We wrześniu 1939 roku, w Bitwie nad Bzurą, poniosły klęskę dzielnie bijące się armie Poznań i Pomorze, które zdążały na pomoc walczącej Warszawie. W latach 1939-1941 w Puszczy Kampinoskiej mordowano elitę narodu polskiego, a w 1944 roku żołnierze AK Grupy Kampinos szli z odsieczą powstańczej Warszawie.

 Termin wycieczki 10.05.2020 r.

 

Program wycieczki- „Co w Puszczy piszczy?"

  • 7:00-wyjazd z Olsztyna  ul. Staromiejska 1 ( budynek PTTK)
  • 7:00-10:00-przejazd na trasie Olsztyn- Kampinoski Park Narodowy
  • 10:00- 16:00-zwiedzanie parku z przewodnikiem- Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy -Miejsce Pamięci Palmiry- „Kampinoskie wydmy”- bagna i rozlewiska. (przerwa na posiłek na terenie parku- prowiant własny)
  • powrót do Olsztyna około godz. 19:00.

Cena 130 zł (przy grupa minimalnej  27 osobowa)

W cenie: transport, obsługa przewodnika i pilota, wstępy do muzeum i parku, ubezpieczenie NNW

zapisy i wpłaty do 30.04.2020 r.