Dzierżawa / Sprzedaż

Obecnie posiadamy do sprzedaży:

Charzykowy działka nr 157/5

Położenie: Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w miejscowości  Charzykowy przy ulicy Jeziornej,
usytuowana w linii brzegowej jeziora Charzykowskiego.

Powierzchnia: 160 m2.

Przeznaczenie: działka budowlana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
oznaczona jako teren usług turystycznych.

Księga Wieczysta: SL1C/00042983/4. 

Forma sprzedaży: ofertowa o wyborze będzie decydowała najwyższa zaproponowana cena, jak również warunki płatności. 
W przypadku wystąpienia ofert jednakowych lub podobnych sprzedający podejmie dodatkowe negocjacje z oferentami. 

Cena minimalna: 98.000 zł słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych + podatek VAT 23%. 
wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 7.03.2017.

Forma składania ofert: oferty zakupu należy składać pisemnie do dnia 31.03.2017
w zamkniętych kopertach do siedziby Mazury PTTK sp. z o.o. 10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1.
Oferta powinna zawierać: proponowaną cenę zakupu, warunki płatności,
dane kontaktowe oferenta wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach związanych z konkursem ofert.

Sprzedający zastrzega prawo przerwania naboru ofert na każdym etapie oraz niewyłonienia oferenta 
bez podania przyczyny
.
   

Więcej informacji udzielamy telefonicznie Pan Kamil Kopyść,

Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie

Tel. 89 527 51 56

Mapa - do pobrania

Charzykowy działka 157/5